SEKS TARİHÇESİ: İLK ÇAĞ – HİNDİSTAN

Bir hayat felsefesi…

Hindistan seks tarihinde hatırı sayılır bir yer tutar. Uluslararası Seks Ansiklopedisi kitabının yazarı Dr. Anne Bolin bunu, “Milattan önce 1400’lü yıllarda uygulanan seks metotları günümüzde hala tüm güncelliğini koruyor” diyerek açıklıyor. “Seks, Hinduizm ve Budizm’e ait yazıtlarda kutsal bir eylem olarak adlandırılır ve çiftler arasında bu eylemin en kutsal haliyle gerçekleştirilmesi gerekirdi.”

Seksin kutsallaştırılması ve bir yaşam felsefesi haline getirilmesi ise eski Hint yazıtları olan Ramayana ve Mahabharata ile başlar. Bu yazıtlar daha sonra tüm Orta Asya’yı etkilemiş, Çin ve Japonya’daki kültürel gelişime de katkıda bulunur. Bugün hala üzerine onlarca kitap yazılan Kama Sutra ve Tantra’nın çıkışı ise gene Hindistan’da sekse atfedilen bu kutsal statüye dayanır.

Eski Hindistan’daki seks anlayışına göre kadın ve erkek aynı oranda tatmin olmalıdır. Böylelikle tanrıların onurlandırıldıkları ve evliliğin de kutsallaştırıldığına inanılır. Dr. Anne Bolin “Bu sebeple seks eğitimi eski Hindistan’da büyük önem taşırdı” diyor. “Toplam 66 adet aşk, arzu ve zevk alma üzerine dokümana rastlamak mümkündür. Bunlardan pek çoğunun orijinali yıllar içerisinde kaybolmuş olsa da bugüne miras kalan Kama Sutra bu yazıtlar içerisinde sağ kurtulabilen yegane belge olarak hala güncelliğini korumaktadır.” E tabi yüzyıllar düşünce yapısını değiştirdi ama insan anatomisini değiştirmedi.

Kama Sutra doğrudan partnerlerin birbirini tatmin etmesine yönelik olan bir seks dosyası niteliğindeyken, bir başka felsefe olarak Tantra, nefes egzersizleri, ruhani birleşme, meditasyon ve yoga aracılığıyla seksi ruhanileştirme üzerine bilgiler içermektedir. Budist Tantra’nın en çok üzerine yoğunlaştığı nokta ise boşalmanın meditasyon yolu ile geciktirilmesi, kontrol altına alınması, hatta mümkünse zevkin tüm vücuda yayılıp boşalmanın önemini tamamen kaybetmesidir. Adamların bin yıllar önce atomu parçalayacak halleri yok. En yakın ne varsa onlara ilginç ve merak uyandırıcı gelen, onun üzerinde uzmanlaşmışlar.

Kama eski Hint dili olan Sanskritçe'de "Zevk" anlamına gelir. Sutra ise "Kitap" anlamına gelir. Kısacası Kama Sutra, "Zevk Kitabı" demektir. Kitapta 5 bölüm ilişkinin genel hatlarını anlatır. 10 bölüm cinsel birleşme, 5 bölüm evliliğin formları, 2 bölüm eşlerin görevleri, 6 bölüm çiftlerin davranışları ve 2 bölüm de fiziksel görünümü iyileştirme üzerine yazılmıştır. Kama Sutra'da bilinen 64 adet seks pozisyonu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük esneklik ve pratik gerektiren pozisyonlar da mevcuttur. Bilinçsizce denendiğinde ciddi sakatlanmalara neden olabilir.

Kama eski Hint dili olan Sanskritçe’de “Zevk” anlamına gelir. Sutra ise “Kitap” anlamına gelir. Kısacası Kama Sutra, “Zevk Kitabı” demektir. Kitapta 5 bölüm ilişkinin genel hatlarını anlatır. 10 bölüm cinsel birleşme, 5 bölüm evliliğin formları, 2 bölüm eşlerin görevleri, 6 bölüm çiftlerin davranışları ve 2 bölüm de fiziksel görünümü iyileştirme üzerine yazılmıştır. Kama Sutra’da bilinen 64 adet seks pozisyonu bulunmaktadır. Bunların içerisinde büyük esneklik ve pratik gerektiren pozisyonlar da mevcuttur. Bilinçsizce denendiğinde ciddi sakatlanmalara neden olabilir.

Hindistan'ın bir kasabası olan Khajuraho, eski zamanlardan kalma bir tapınağı bünyesinde barındırır. Tapınağın üzerine yüzlerce seks figürü ile doludur. Bu tapınağın eski zamanlarda bir seks öğretisi merkezi olduğu bilinir.

Hindistan’ın bir kasabası olan Khajuraho, eski zamanlardan kalma bir tapınağı bünyesinde barındırır. Tapınağın üzerine yüzlerce seks figürü ile doludur. Bu tapınağın eski zamanlarda bir seks öğretisi merkezi olduğu bilinir.

tapinakkhajuraho

Tapınağın öğretilerine göre; seks kutsal bir eylemdir. Seks yoluyla tanrıya ulaşılabilir. Tapınağın en tepesinde ise tanrı figürü yer alır. Buna göre boşalmak, yani Nirvana sadece tanrıya özel bir eylemdir. Özetle tapınağın ilk öğretisine göre seks yapmak kutsal ancak boşalmak günahtır!

Yayınlandığı Yer: Cosmopolitan Dergisi